Pekin - centrum


Zegar odliczajacy czas do rozpoczecia olimpiady.